Hilde Gamkinn

Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Hilde er advokat og manager i KPMGs selskapsskattegruppe. Hun har arbeidserfaring fra privat sektor og har blant annet jobbet med spørsmål innen norsk og internasjonal skatterett, herunder omorganiseringer, rentebegrensningsreglene, skattemodeller og innbetalt kapital. Hilde er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatt (2022-d.d.).

Ekspertise

 • Forespørsel fra skattemyndighetene ifm. bokettersyn
 • Administrativ klage til skattemyndighetene
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Skattemessige konsekvenser av omorganiseringer
 • Rådgivning i selskapsskatt
 • Skatte- og complianceregler

LinkedIn

 • 2016, Master i rettsvitenskap, UiO

 • 2021, MRR, UiS

 • 2023 – d.d. KPMG Law Advokatfirma AS, Advokat/Manager

 • 2023 – 2023, Mazars Legal Advokater, Advokat/Manager

 • 2019 – 2022, RSM Advokatfirma AS, Advokatfullmektig og advokat

 • 2016 – 2019, Romerike Revisjon, IKS, Juridisk rådgiver

 • 2022, Advokatbevilling