Helene Gjerstad

Assistant Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Helene er advokat i KPMG Law Advokatfirma, hvor hun har jobbet siden oktober 2021. Hun jobber primært med fagfeltene nasjonal- og internasjonal personbeskatning, grenseoverskridende arbeid, sosiale avgifter og registrerings- og rapporteringsforpliktelser i Norge. Videre har hun bred erfaring med til rådgivning til norske og utenlandske arbeidsgivere og deres plikter knyttet til stasjonering av ansatte og lønnsrapportering. Helene har tidligere arbeidet som økonomi- og administrasjonsmedarbeider.

Ekspertise

 
  • Nasjonal og internasjonal personbeskatning
  • Grenseoverskridende arbeid
  • Sosiale avgifter
  • Registrerings- og rapporteringsforpliktelser i Norge

LinkedIn

Publikasjoner:
Tilknytningsvilkåret i skatteloven § 6-1, Masteroppgave

  • 2021, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)

  • 2018, Rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

  • 2024, Advokatbevilling

  • 2021–d.d. KPMG Law Advokatfirma

  • 2018–2021, Økonomi- og administrasjonsmedarbeider, Stål- og Landbruksbygg