Camilla Grøtta

Senior Manager | ESG Advisory

KPMG i Norge

I KPMG har Camilla sosial bærekraft som sin spesialkompetanse, og hun er erfaren i å lede utvikling, og implementering av strategier, systemer, prosesser og prosjekter. Hun leder KPMGs arbeid med inkludering, mangfold og likestillingsstrategier. Camilla har over 14 års erfaring med bedrifters samfunnsansvar og arbeid med bærekraftmål. Den siste tiden har Camilla jobbet med kunder som Norske tog, Bertel O. Steen, Lyse m.fl.

Kontakt

E-post: camilla.grotta@kpmg.no
Telefon: +47 924 94 923
LinkedIn 

Kompetanseområder:

 • Sosial bærekraft
 • Menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger 
 • Mangfold, inkludering og likestilling 
 • CSRD og dobbel vesentlighetsvurdering
 • 2019, Masterkurs Business & Human Rights – UiB

 • 2015, Bærekraftige forretningsmodeller – NHH

 • 2005, Bachelor i International Business Management – University of Gloucestershire, England

 • 2024, Sertifisert mangfoldsleder

 • 2022, GRI-sertifisering

 • 2019, ISO 14001:2015 Environmental Management (Miljøledelse) – DNV

 • 2022 – d.d. KPMG

 • 2011– 2012, Kirkens Nødhjelp

 • 2011– 2011, Loop

 • 2008 – 2011, Isandi

 • 2003 – 2004, IBM