Thomas Føyen er fagekspert innen Supply Chain, og leder for bransjegruppen Consumer & Retail. Thomas har 20 års erfaring og bred kompetanse innen varehandel og logistikk med ulike lederroller i norske og nordiske virksomheter, både som linjeleder og konsulent. Han har arbeidet med et bredt spekter av områder innen alle deler av verdikjeden. Han besitter spisskompetanse innen innkjøp og logistikk med erfaring både på strategisk og operativt nivå innen blant annet consumer- og retail bransjer samt logistikkbransjen. Thomas har erfaring med både lokale og større globale aktører som er i ulike deler av utviklingfasen, fra oppstart til vekst og konsolidering. Som konsulent har han god erfaring fra arbeid i prosjekter og som prosjektleder innen helheten av områder fra analyse, forbedringer og implementering.

Kontakt

E-post: thomas.foyen@kpmg.no
Telefon: +47 406 34 350
LinkedIn

 • Detaljhandel
 • Helse og omsorg
 • Industriell produksjon
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Rådgivning
 • Transport og logistikk
 • 1988 - 1993: Handelsøkonomstudie, Oslo Handelshøyskole (BI)

 • Prosjektledelse BI, 2007

 • PRINCE2 Foundation, 2006

 • The Human Element, 2003

 • Bates – Human Capital

 • Consortium, 2001

 • 2015 - dd. KPMG AS, Partner

 • 2008 - 2015 Trebuchet, Partner

 • 2007 - 2008 PriceWaterhouseCoopers AS, Advisory Retail & Operations, Director

 • 22005 - 2006 Altia Corporation Plc, SVP Supplier Brands

 • 2000 - 2004 Scandinavian Beverage Group AS, Konsernsjef