Serge Fjærvoll

Partner

KPMG i Norge

Serge Fjærvoll har betydelig praktisk erfaring med rapportering og regnskap i større internasjonale konsern med hovedkontor i Norge. Han har erfaring med børsnoteringer, prospekter (IPO, tegning av aksjer og gjeld), løpende forpliktelser på Oslo Børs, avtaler (gjeld, salgs, kjøp), periodisk rapportering, års- og kvartalsregnskaper (utarbeidelse og kontroll), konsolidering, regnskapslov, aksjelov, verdipapirhandellov. Fjærvoll har jobbet med ansatte og tillitsvalgte på alle nivåer, inkludert revisjonsutvalg, CFO, administrerende direktør, IR, kommunikasjon, juridisk, skatt, controlling, treasury, finans. Videre har han veldig god kunnskap om IFRS og praktisk innføring av IFRS for selskaper, og har bred faglig kompetanse og erfaring fra praktiske problemstillinger og tidlig implementering av IFRS 16-leieavtaler. Han har skrevet artikler og norske regnskapsstandarder. I KPMG har Fjærvoll jobbet med prospekter, førstegangsimplementering av IFRS, forberedelse til børsnotering (Oslo Børs), DPP review av regnskaper, undervisning etc.

Kontakt:

E-post: serge.fjaervoll@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 065
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Energi og naturressurser
 • Industriell produksjon
 • Løsningsnettverk
 • Olje og gass
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • Skipsfart og havner
 • Telekommunikasjon
 • Transport og logistikk
 • 1991 Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 1990 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • Spesialisering: Økonomisk styring, Regnskap, Finans

 • IFRS

 • 2014 - KPMG AS Partner

 • 2006 - 2014 Renewable Energy Corporation ASA. VP Accounting

 • 1997 - 2006 Telenor ASA. Head of Group Accounting

 • 1994 - 1997 Oslo Stock Exchange. Control and Analysis

 • 1991 - 1994 Arthur Andersen & Co. Audit