Sebastien Fix

Director – Head of ServiceNow GRC & ESG

KPMG i Norge

Sebastien leder ServiceNow satsingen rettet mot Etterlevelse, Risikostyring, Kvalitetsikring samt Krise- og Beredskap i KPMG Norge. Han er en av de mest erfarne rådgiverne for disse modulene i Norden og leder tverrfaglige prosjekter med både faglige rådgivere og tekniske utviklere for et stort spenn av kunder. Sebastien har over femten års erfaring med forskjellige roller innen kvalitet, risiko og etterlevelse i varierte sektorer som energi, samferdsel og finans. Sebastien sin kunnskap har blitt anerkjent både internt i KPMG, der han er en ettertraktet fagleder også utenfor Norden, og hos ServiceNow hvor han har mottatt en pris for sine faglige bidrag.

  • 2007: Mastergrad i økonomi fra NHH

  • 2004: Dobbel Bachelorgrad i økonomi fra NEOMA i Frankrike og Northeastern i USA