Elahe Frouzandeh

Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Elahe fullførte sin utdannelse høsten 2023 og har siden vært ansatt hos KPMG Law Advokatfirma. Her har hun jobbet på flere prosjekter og hovedsakelig innen nasjonal og internasjonal personbeskatning, samt trygd. Gjennom sine utvekslingsforhold i Frankrike og Skottland fordypet Elahe seg i både nasjonal og internasjonal skatterett. Hun fikk innsikt i hvordan skatteretten implementeres og anvendes på nasjonalt og internasjonalt nivå i disse landene. Elahe skrev masteroppgave om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti, med fokus på personvern.

Ekspertise

 
  • Nasjonal personbeskatning
  • Trygd, pensjon og forsikring
  • Internasjonal personbeskatning
  • Skattemeldingsbistand

LinkedIn

  • 2023, LLM i International Commercial Law, University of Dundee

  • 2023, Taxation Law, Business Law and Compliance Law, CY Paris University

  • 2022, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)

  • 2023–d.d. KPMG Law Advokatfirma

  • 2021–2022, Saksbehandler, Norsk takst

  • 2021–2021, Saksbehandler, Gatejuristen