Anfinn Fardal

Partner | Audit

KPMG i Norge

Anfinn Fardal er leder av KPMG Region Vest. Han har bred erfaring fra revisjon og rådgivning for børsnoterte og større ikke-børsnoterte selskaper innenfor en rekke bransjer. Han er videre engagement quality review partner/IFRS reviewing partner, samt technical accounting partner på børsnoterte selskaper. Han har lang erfaring fra regnskapsmessig rådgivning innenfor bla NGAAP og IFRS, og er medlem av KPMGs Department of Professional Practice innenfor regnskap med et særskilt ansvar for regnskapsmessige spørsmål knyttet til pensjoner, inntekter og avsetninger. Han har videre bred erfaring fra transaksjonsstøtte, due diligence, verdsettelser, børsintroduksjoner, oppkjøp, restruktureringer, omdanninger, fusjon og fisjon.

Kontakt

E-post: anfinn.fardal@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9769
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Forsikring
 • Olje og gass
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 2003, Statsautorisert revisor, Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole

 • 1998, Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • IFRS-akkreditert

 • GAAP/US GAAS akkreditering

 • 2000 - d.d., KPMG AS, Partner fra 2010

 • 1998 - 2000, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning