Thor Aage Dragsten

Executive Director i Risk Advisory

KPMG i Norge

Thor Aage jobber med analyse og modellering innen risikostyring i finansinstitusjoner, spesielt innen kreditt.

Thor Aage startet i KPMG i 2018 i Risk Analytics som er en del av Financial Risk Management i Risk Consulting. Risk Analytics er FRMs kvantitative spesialistmiljø med lang operasjonell erfaring innen risikomodellering. Thor Aage har 18 års erfaring innen risikostyring og kom fra stillingen som seksjonsleder i DNB, med ansvar for stresstesting, IFRS 9 og økonomisk kapital.

De siste årene har han ledet arbeidet med DNBs ECL-løsning under IFRS9, med operativt ansvar for utvikling av metodikk, modellestimering og implementering. Gjennom arbeidet med stresstesting og økonomisk kapital har han opparbeidet solid kunnskap om beregning av de ulike risikotypene og hvordan de påvirker hverandre. Han har veiledet analytikere innen klassisk maskinlæring og nevrale nettverk. Kombinasjonen av faglig bakgrunn innen matematikk og statistikk, programmeringsforståelse og inngående forretningsforståelse av risiko gjør han i stand til å utvikle løsninger som er faglig korrekte, gir mening forretningsmessig og lar seg implementere og håndteres i en livssyklus. Han har omfattende erfaring med databaser. Han har god kjennskap til relevante regelverk innen kreditt. Thor Aage har lang ledererfaring og omfattende erfaring fra prosjektarbeid. Han har også lang erfaring med forretningsmessig og teknisk modellimplementering.

Kontakt

E-post: thor.aage.dragsten@kpmg.no

Telefon: +47 9242 2969

LinkedIn

  • Data og analyser
  • Kredittrisiko
  • Risikostyring
  • 2000, Cand Scient innen Matematikk og økonomi, Universitetet i Oslo

  • 2018 - d.d, KPMG AS, Director Risk Advisory

  • 2009 - 2018, DNB Bank, Seksjonsleder Stresstesting og porteføljemodeller

  • 2002 - 2009, DnB NOR, Senior Analytiker, Risikomodellering

  • 2000 - 2002, DnB, Trainee