Cathrine er Managing Partner i KPMG Law og har arbeidet med rådgivning knyttet til internasjonale arbeidsforhold siden 1998. Før hun startet i KPMG, arbeidet hun i avdelingen «Corporate Expatriate Services» i Norsk Hydro. Cathrines hovedkompetanse er internasjonal beskatning, internasjonal trygderett, arbeidsrett og pensjonslovgivning og hun jobber med flere globale selskaper med internasjonale arbeidsforhold. Hun har også vært med på å utvikle et spisset forretningsområde for utenlandske selskaper som driver midlertidig virksomhet i Norge, herunder ivaretakelse av arbeidsgivers forpliktelser i Norge, internprising, vurdering av eksponering for skattepliktig virksomhet i Norge med mer. Cathrine jobber på tvers av flere ulike bransjer, blant annet med kunder innen finans, olje og gass, shipping, samt bygg og anlegg.

Kontakt

E-post: cathrine.dalheim@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9055
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Internprising
 • Juridiske tjenester
 • Olje og gass
 • Skatt og avgift
 • Økonomitjenester
 • 1998, Cand.jur., Universitet i Oslo

 • 1997, Spesialfag Bayerische Julius-Maximilian-Universität

 • Advokatbevilling, 2004

 • 2021 - d.d., Managing Partner KPMG Law

 • 2000 – 2021, KPMG Law Advokatfirma, advokat og partner. Partner fra 2008.

 • 1998 – 2000 Norsk Hydro, konsulent