Tom Kristian Braaten

Partner | Audit

KPMG i Norge

Tom Kristian Braaten er statsautorisert revisor og Partner i KPMG, hvor han har jobbet siden 2008. Han er fagansvarlig for KPMG Innlandet, samt tilknyttet KPMGs nasjonale fagavdeling innen revisjon. Tom Kristian har jobbet med et bredt spekter av ulike kunder, fra å lede store internasjonale konsernrevisjoner til små eierstyrte virksomheter innen bransjer som media, eiendom, bygg og anlegg, detaljistsalg og produksjon. På daglig basis jobber han med digitalisering, effektivisering og automatisering ved bruk av dataanalyser, og har nasjonale ansvarsområder knyttet til KPMGs revisjonsverktøy. Han er jevnlig brukt som foredragsholder, både i KPMGs interne opplæringsprogrammer, samt ovenfor kunder og andre eksterne. Kundene kjenner Tom Kristian som engasjert, pålitelig og løsningsorientert. Når han ikke er jobb, bruker han deler av tiden sin hos den lokale golfklubben, hvor han også bidrar som nestleder i styret.

Kontakt

Telefon: +47 406 39 415
E-post: tom.kristian.braaten@kpmg.no
LinkedIn

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Detaljhandel
 • Fast eiendom
 • Mat, drikke og forbruksvarer
 • Media
 • Teknologi
 • 2013, Master of professional accounting (MRR), Handelshøyskolen BI, Oslo

 • 2009, Bachelor i revisjon, Høgskolen i Hedmark

 • IFRS

 • Samplingspesialist

 • IT Trained Auditor (ITTA)

 • 2024 – d.d. Partner, KPMG Audit

 • 2008 – 2023: KPMG Audit

 • 2006-2008: Høgskolen i Hedmark, hjelpelærer i matematikk