Perry Sebastian Breesth

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Perry er advokatfullmektig og Senior Associate i avdelingen Corporate Tax. Han jobber med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, samt tilgrensende selskapsrettslige spørsmål. Perry har særlig erfaring med transaksjoner innen ulike sektorer (både selger- og kjøperside), nasjonale og internasjonale restruktureringer, samt skatterettslige spørsmål innen kapitalmarkedssektoren. Han har også erfaring med å bistå selskaper med innføringen av BEPS Pilar 2, vurdering av fast driftssted, kildeskatt og skatteavtaler. Perry er også en del av KPMG Law Advokatfirmas rekrutteringsgruppe.

Kontakt

E-post: perry.breesth@kpmg.no
Telefon: +47 480 12 216
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Internasjonal skatt
  • Bedriftsbeskatning
  • Transaksjoner
  • Kapitalmarkeder
  • BEPS Pilar 2
  • M&A
  • 2021, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2022 – d.d., KPMG Law Advokatfirma AS, Advokatfullmektig

  • 2020 – 2020, KPMG Law Advokatfirma AS, Trainee

  • 2019 – 2020, Ulike advokatfirmaer, Trainee