Esther Amalie Voktor Borgen

Director | Produkteier og prosjektleder

KPMG i Norge

Esther er Direktør i Business Integrity & Compliance i KPMG Norge. Hun har bred operasjonell erfaring fra compliance arbeid i virksomheter med utstrakt internasjonal aktivitet. Hun har særskilt kompetanse i å utvikle og implementere compliance programmer, herunder metode og verktøy, opplæring og rådgivning, varsling samt rapportering til ledelse og myndigheter. Esther har erfaring fra å ha jobbet i Europa, Afrika og Asia innenfor en rekke forretningsområder, herunder telecom, finans, bygg og anlegg, fornybar energi og olje og gass. I KPMG har Esther hatt ansvar for å utvikle digitale løsninger og rammeverk for transformasjon innenfor fagområdet compliance og forretningsetikk.

Kontakt

 • Digitalt dreven transformasjon
 • Håndtering av tredjepartsrisiko
 • Risikostyring
 • Selskapsledelse, risiko og compliance - teknologi
 • Transformasjon
 • 2015, Master of Science (M.Sc.), Industriell Økonomi- og Teknologiledelse (Sivilingeniør), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

 • 2013, Industriell Økonomi- og Teknologiledelse (Sivilingeniør), Nanyang Technical University, Singapore Master of Science (M.Sc.)

 • 2009, Ba. hons, University of Warwick, UK

 • 2018 - d.d., KPMG AS, Manager fra 2019

 • 2015 - 2018, Multiconsult ASA, Compliance Officer

 • 2014, The Royal Norwegian Embassy, Beijing Trainee