Trygve Aandstad

Director | Forensic

KPMG i Norge

Trygve har mer enn 20 års erfaring innen etterforskning av grov og organisert kriminalitet, og har tidligere jobbet 16 år i Kripos. Han har jobbet med store saker på både nasjonalt og internasjonalt nivå, og har erfaring med cyberkriminaliet og digital etterforskning. Trygve ble utsendt til Interpol Singapore i 2016. Der var hovedansvaret hans å bygge et globalt cyber fusion (cyber intelligence),- og teknologiinnovasjonssenter. Han har lang erfaring med ledelse på overordnet nivå, som dekker etterforskning, kriminalitetsforebygging og etterretning. Trygve har en bachelorgrad fra Politihøgskolen og en executive mastergrad ved Norges Handelshøyskole – ledelse, endring, teknologi og innovasjon.

Kontakt

E-post: trygve.aandstad@kpmg.no
Telefon: +47 454 04 063
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Cyber / Digital kriminalitet
 • Investigation / gransking
 • Ledelse / endring
 • Fysisk og digital sikkerhet / personellsikkerhet
 • 2022, Master of Management, BI

 • 2000, Politihøgskolen

 • NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger

 • NSM grunnprinsipper for IT-sikkerhet

 • Hacker techniques, SANS

 • 2022 – d.d., KPMG

 • 2016 – 2018, INTERPOL

 • 2006 – 2022, Kripos

 • 2000 – 2006, Oslo Politidistrikt