Johanne Andresen

Head of Virtual Assets & Blockchain | Forensic Services

KPMG i Norge

Johanne leder et dedikert team av virtuell valuta og blockchain-spesialister, som bistår KPMGs klienter med å navigere et stadig mer komplekst landskap av virtuelle eiendeler. Hennes spisskompetanse knyttes særlig til etterlevelse av hvitvaskingsloven overfor kunder med virtuell valuta og granskning av økonomisk kriminalitet. Johanne er sertifisert spesialist i å analyse transaksjoner på blokkjeden, en kompetanse som i stor grad benyttes ved utredning av mistenkelige transaksjoner og ved granskning. Hun har holdt flere presentasjoner og workshops om virtuell valuta for finansinstitusjoner, Skatteetaten, namsmannen og politiet.

Kontakt

E-post: johanne.andresen@kpmg.no
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Anti-hvitvask
 • KYC
 • Transaksjonsmonitorering
 • Utredninger
 • Stordataanalyse
 • Virtuell valuta
 • Åpne kilder 
 • Visualiseringsverktøy
 • Granskning
 • Bachelor, Politihøgskolen

 • Nordic Computer Forensic investigator: Core concepts in Digital investigation and Forensics, Poltiihøgskolen

 • Bedriftsøkonomi : Grunnleggende regnskap, videregående regnskap, organisasjonsforståelse, virksomhetens økonomi og driftsregnskap og budsjettering, Høgskolen i Innlandet

 • Videreutdannelse innen etterforskning, Politihøgskolen

 • Chainalysis Investigation Specialist Certification (CISC)

 • Chainalysis Ethereum Investigation Certification (CEIC)

 • European Union Agency for Law Enforcement – Darkweb and Cryptocurrencies Investigations

 • 2022 – d.d., KPMG

 • 2018 – 2022, Økokrim

 • 2016 – 2018, Vest Politidistrikt