Erik Arvnes

Partner | Gransking & Compliance

KPMG i Norge

Erik Arvnes leder området Gransking & Compliance i KPMG Norge. Erik har sin spesialkompetanse innen anti-korrupsjon, gransking og corporate Intelligence og har bistått en rekke virksomheter i inn -og utland som rådgiver og prosjektleder i saker med mistanke om korrupsjon, økonomiske misligheter eller brudd på arbeidsrettslige forhold. Han fokuserer spesielt på kartlegging og analyse av risiko knyttet til agenter og andre tredjeparter (integrity due diligence), samt etablering av systemer for å håndtere tredjeparter. Erik leder også vår teknologisatsning innen forensic og smart data, digitale spor og forebygging av misligheter.

Kontakt

E-post: erik.arvnes@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9341
LinkedIn

 • Energi og naturressurser
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Rådgivning
 • Telekommunikasjon
 • 2009: Masteremne Internasjonal strafferett, Universitetet i Oslo

 • 2001: Semesterstudie, politisk historie, Universidad Francisco Marroquin, Guatemala

 • 1998: Bachelor, Politihøgskolen

 • ACTFL sertifisering "Advanced" i spansk

 • 2015 - dd KPMG AS, Partner

 • 2011 - 2015 PricewaterhouseCoopers AS, Director fra 2013

 • 2006 - 2011 Kripos, politioverbetjent

 • 2005 - 2006 UNMIK, etterforskningsleder ved FNs krigsforbryterenhet, Kosovo

 • 1998 - 2005 Oslo politidistrikt, politibetjent og spesialmedarbeider