Uroens drivere – En verden i endring

Et mer ustabilt geopolitisk bilde gjør at globalisering i økende grad må vike plass for regionalisering, og sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere for både myndigheter og næringsliv. Forsyningslinjer vil i økende grad flyttes hjemover, men samtidig kan det økte fokuset på sikkerhet og beredskap sette fart på det grønne skiftet. 

I analysen og rapporten vektlegger KPMG fem urodrivere som påvirker, og vil påvirke, norsk næringsliv fremover:

  • "Energiskvisen" vil vare lenge 
  • Krigen viser at bærekraft er mer enn klima
  • Digitaliseringen polariserer og gjør oss mer sårbare 
  • Inflasjonsspøkelset er tilbake 
  • Polarisering endrer forsyningskjedene 

De ulike driverne må sees på som gjensidig avhengige og forsterkende, og flere av de er ikke kun trusler, men kan også være muligheter.

Hvordan arter så noen av disse driverne seg? Last ned rapporten, og les mer om uroens drivere. 

Rapporten Uroens drivere er utarbeidet i forbindelse med NHOs årskonferanse 2023 «Uro».