Η Ελληνική αγορά ακινήτων έχει ανακάμψει δυναμικά από την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας και τις πιο πρόσφατες προκλήσεις που δημιούργησε η παγκόσμια πανδημία COVID-19. Έχουμε δει σημαντική δραστηριότητα στην ανάπτυξη και επένδυση ακινήτων τόσο από σημαντικούς διεθνείς όσο και τοπικούς επενδυτές. Υπάρχει επίσης σημαντική δραστηριότητα από χρήστες ακινήτων,  καθώς μεγάλες εταιρείες θέτουν ψηλά τον πήχη των προδιαγραφών, απαιτώντας  ποιοτικούς χώρους οι οποίοι καλύπτουν και περιβαλλοντικά κριτήρια. Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών ήταν επίσης έντονη, με αυξημένη ζήτηση από ντόπιους και, ειδικότερα, ξένους αγοραστές.

Ωστόσο, η Ελληνική αγορά ακινήτων δεν είναι απομονωμένη από τις παγκόσμιες τάσεις: επηρεάζεται από τις αλλαγές στο διεθνές τοπίο. Αρκετοί παράγοντες διαμορφώνουν τον κλάδο και τόσο οι εταιρικοί χρήστες όσο και οι επενδυτές ακινήτων θα πρέπει να παραμείνουν ενήμεροι για αυτές τις τάσεις για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Βιωσιμότητα και ESG: Η αυξανόμενη παγκόσμια έμφαση στη βιωσιμότητα και τις πρακτικές ESG αναδιαμορφώνει τον τομέα των ακινήτων. Οι επενδυτές και οι χρήστες  πρέπει να υιοθετήσουν βιώσιμες στρατηγικές, όπως η ενεργειακή απόδοση, οι πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων και η υπεύθυνη διαχείριση ακινήτων, για να ευθυγραμμιστούν με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών.

Τεχνολογία και Καινοτομία: Η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας του real estate. Οι εξελίξεις που βασίζονται στην τεχνολογία, όπως τα έξυπνα κτίρια, η ενοποίηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και η ανάλυση δεδομένων, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα, βελτιώνουν τις εμπειρίες των ενοικιαστών και οδηγούν σε επενδυτικές αποφάσεις. Η υιοθέτηση αυτών των καινοτομιών μπορεί να αποφέρει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ευέλικτοι Χώροι Εργασίας: Η άνοδος των απομακρυσμένων και ευέλικτων μορφών εργασίας έχει οδήγησε σε μια αλλαγή στις απαιτήσεις για χώρους γραφείων. Με τη ζήτηση για υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας, εταιρείες αναζητούν ευέλικτους, προσαρμόσιμους χώρους που ενισχύουν τη συνεργασία και υποστηρίζουν ένα κατανεμημένο εργατικό δυναμικό. Οι παίκτες του real estate πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτήν την αλλαγή πρότυπου, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στην εξελισσόμενη δυναμική της εργασίας.

Εναλλακτικές Κατηγορίες Ακινήτων: Αυτές έχουν κερδίσει εξέχουσα θέση μεταξύ των επενδυτών που αναζητούν διασπορά, δημιουργία εισοδήματος και έκθεση σε αναδυόμενες τάσεις. Για παράδειγμα, οι δημογραφικές αλλαγές, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η άνοδος των millennials, έχουν δημιουργήσει ζήτηση για εξειδικευμένα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων περίθαλψης, των κοινοτήτων τρίτης ηλικίας και χώρων συνδιαβίωσης, ενώ η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει οδηγήσει τη ζήτηση για κέντρα logistics και διανομής. Η αυξημένη επιθυμία για ταξίδια που βασίζονται στην εμπειρία και πολυτέλεια οδήγησε σε αύξηση της ανάπτυξης πολυτελών θέρετρων καθώς και επώνυμων εξοχικών κατοικιών. Επιπλέον, η αυξανόμενη εξάρτηση από δεδομένα και συνδεσιμότητα έχει ωθήσει τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers) και τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η ομάδα real estate μας αποτελείται από έμπειρους και διαπιστευμένους επαγγελματίες ακινήτων που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να λαμβάνουν ενημερωμένες και προστιθέμενης αξίας αποφάσεις για θέματα ακίνητης περιουσίας. Συνδυάζοντας τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία ολόκληρης της ομάδας της KPMG, μπορούμε να προσφέρουμε απρόσκοπτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες (end-to-end) με την ενσωμάτωση νομικών, φορολογικών και συμβουλές επί συναλλαγών για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ιδιοκτητών ακινήτων, των επενδυτών και των χρηστών.

Επικοινωνία