Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τη ναυτιλία, τα λιμάνια και την εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργούν σε ένα ολοένα πιο πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από μεταβλητότητα, περισσότερες ρυθμίσεις, περιβαλλοντικές ανησυχίες, πειρατεία και γεωπολιτικούς κινδύνους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος γεμάτου προκλήσεις που θέτουν σε δοκιμασία ακόμα και τα πιο έμπειρα στελέχη.

Ένας ικανός επιχειρηματικός σύμβουλος είναι αυτός που αναγνωρίζει, διαθέτει γνώσεις και εστιάζει στις λεπτομέρειες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ναυτιλία και οι σχετικοί με αυτήν κλάδοι.

Οι εξειδικευμένοι άνθρωποι μας στον κλάδο της ναυτιλίας διαθέτουν τις γνώσεις, την κατανόηση και την εμπειρία σε ναυτιλιακά ζητήματα, παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Η KPMG διαθέτει μια αξιόπιστη και ταχέως διευρυνόμενη παρουσία στον ναυτιλιακό κλάδο και είναι βαθιά προσηλωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Ελλάδας. 

Δήλωση του Ιωάννη Μπράβου

" Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το πάθος και εμείς είμαστε παθιασμένοι με τη ναυτιλία και την προσπάθεια αύξησης του αποτυπώματός μας σε αυτόν τον συναρπαστικό κλάδο. Αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις επιλέγουν να συνεργαστούν με την KPMG η οποία αναδεικνύεται ως η σαφής επιλογή για επαγγελματικές υπηρεσίες στον κλάδο. "

Επικοινωνία