Ιωάννης Μπράβος

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

O Ιωάννης Μπράβος είναι Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής των ναυτιλιακών υπηρεσιών της KPMG στην Ελλάδα. Έχει εμπειρία 17 ετών σε παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στους κλάδους της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της υπεράκτιας γεώτρησης καθώς και σε ελέγχους εταιρειών εισηγμένων στην Αμερική. Έχει παράσχει υπηρεσίες σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους και έχει εμπλακεί σε μεγάλο αριθμό εισαγωγών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στα χρηματιστήρια της Νέα Υόρκης, του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ, καθώς και σε ιδιωτικές τοποθετήσεις και αυξήσεις κεφαλαίου. Όραμα του είναι η μετατροπή της KPMG σε «ξεκάθαρη επιλογή», ως παρόχου επαγγελματικών υπηρεσιών στο ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα. Επιδιώκει επίσης να συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και θέλει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα στην διατήρηση της ηγετικής της θέσης. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας.

  • Μεταπτυχιακός τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών. Ολοκλήρωση με έπαινο

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών οικονομικών

  • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)