Ο τραπεζικός κλάδος έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της σημαντικής εξέλιξης της τεχνολογίας, των αυξημένων απαιτήσεων από τους επόπτες ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του 2008 και από την διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας ως συνέπεια της πανδημίας. Είναι ένας κλάδος που άλλαξε από την τεχνολογία που διαμόρφωσε ένα νέο λειτουργικό μοντέλου εξυπηρέτησης πελατών.

Όλες οι τράπεζες έχουν νέες επιχειρηματικές ανάγκες από την ανάπτυξη της αγοράς των κρυπτονομισμάτων και άλλων φορέων, ανέπαφων συναλλαγών, όπως το fintech που δεν εποπτεύονται. Η συνεχομένη μεταστροφή σε ψηφιακές υπηρεσίες δίνει την ευκαιρία για την ανάληψη πρωτοβουλιών, μείωσης του κόστους και ανασχεδιασμό των βασικών περιοχών τεχνολογικής λειτουργίας, όπως η αυτοματοποίηση και το υπολογιστικό νέφος.

Ανάμεσα στις εξελίξεις είναι και οι πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, την εταιρική διακυβέρνηση,  και την κλιματική αλλαγή που μαζί με τον κίνδυνο της κυβερνοασφάλειας αποτελούν εξίσου τους σημαντικούς κινδύνους όπως επίσης και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι επιτροπές ελέγχου και οι επόπτες δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στους λειτουργικούς κινδύνους πλέον/ . Η τραπεζική αγορά έχει επίσης ανοίξει με την παράλληλη εμφάνιση της αγοράς των εταιρειών εξυπηρέτησης χρέους.  .

Ο δικός μας τραπεζικός τομέας βοηθάει στην καθοδήγηση του κλάδου και των πελατών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των καιρών. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτόν μας ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των θεμάτων, διαμορφώνοντας κατάλληλες στρατηγικές για την προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες σας από την χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων ώστε η επιχείρηση σας να εξασφαλίσει κεφάλαια και ρευστότητα αλλά και στην κατανόηση των θεμάτων που απασχολεί το τωρινό και μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό σας. Οι επαγγελματίες της  KPMG τοπικά και με το διεθνές δίκτυο έχουν την γνώση και  την εμπειρία του κλάδου για να λύσετε τα σύνθετα θέματα που έχετε.

Επικοινωνία