Κέννυ Ευαγγέλου

Partner, Deal Advisory – Head of Real Estate

KPMG στην Ελλάδα

Ο Κέννυ ασχολείται με το real estate σε επαγγελματική βάση για περίπου 32 χρόνια, με σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων, εκτιμήσεις, επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων όλων των ειδών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διαχειριστεί μια σειρά από ρυθμιζόμενα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού υποκαταστήματος Γερμανικής Τράπεζας και ενός εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕΕΑΠ. Έχει πραγματοποιήσει προσωπικά πολυάριθμες αγοραπωλησίες μεγάλων ακινήτων και έχει συμβουλεύσει ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχειακών ομίλων, διαχειριστές δανείων και μεγάλων εταιρειών σε θέματα που σχετίζονται με ακίνητα.

  • Πτυχίο Urban Estate Management από το Πανεπιστήμιο Westminster, Λονδίνου (1ης τάξης)

  • Ορκωτός Πραγματογνώμονας Ακινήτων – Μέλος του RICS