Ο κλάδος ασφάλισης εισέρχεται σε μια νέα περίοδο με σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και προκλήσεις. Οι ασφαλιστικές επικεντρώνονται στην παροχή νέων μορφών ασφαλειών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της οικονομίας. Η ψηφιακή μεταστροφή αποτελεί καταλύτης για την αναμόρφωση των προϊόντων ασφαλειών, την τιμολόγηση, την επικοινωνία, τη διανομή και την τακτοποίηση των αποζημιώσεων

Με την αξιοποίηση της ανάλυσης δεδομένων οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν και να αναμορφώσουν την στρατηγική τους με επίκεντρο τον πελάτη. Οι επόπτες διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις για θέματα κυβερνοασφάλειας και για τον κίνδυνο διαχείρισης των ευαίσθητων πληροφοριών των πελατών . 

Ο αυξημένος ρυθμός επιθέσεων αναγκάζουν να βελτιωθεί η εποπτεία για θέματα κυβερνοχώρου. Τέλος, οι σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία, στην κοινωνία και στο οικονομικό περιβάλλον σίγουρα θα διαμορφώνουν της ανάγκες των ασφαλισμένων. 

Οι επαγγελματίες της  KPMG μπορούν να σας καθοδηγήσουν. Μπορούν να σας βοηθήσουν σε μια αγορά που η γεωπολιτική, οι αλλαγές στον κλάδο αλλά και στις συμπεριφορές καταναλωτών που αλλάζουν τοπικά και με το διεθνές δίκτυο έχουν την γνώση και την εμπειρία του κλάδου για να λύσετε τα σύνθετα θέματα που έχετε.

Επικοινωνία