Φίλιππος Κάσσος

Partner, Audit

KPMG στην Ελλάδα

Ο Φίλιππος έχει υπό την ευθύνη του την επίβλεψη του τομέα παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικές εταιρείες της KPMG στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση και δημοσίευση σχετικών άρθρων και δελτίων ενημέρωσης, την παροχή ελεγκτικών και συναφών ρυθμιστικών υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή ΔΠΧΑ καθώς και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των ειδικών έργων εξαγορών και συγχωνεύσεων σε πολυεθνικές και τοπικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Φίλιππος έχει εστιάσει την 14-χρόνη και πλέον καριέρα του στην KPMG σε πελάτες του ασφαλιστικού χώρου. Συμμετέχει επιπλέον ως εισηγητής στο Ινστιτούτο εκπαίδευσης της KPMG ενώ είναι μέλος της διεθνής ομάδας της KPMG για την διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε ελεγκτικά έργα ασφαλιστικών εταιρειών.

 • Έλεγχος
 • Ασφάλιση
 • Δημόσια Τάξη και Ρυθμιστική Αλλαγή
 • Ρυθμιστική συμμόρφωση στον τομέα της ασφάλισης
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Συναλλαγές
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • BS Finance, Patras University

 • Diploma in Financial Management at Herriot -Watt University

 • Post Graduated Professional Certificate in Audit and Accounting by Institute of Certified Public Accountants of Greece

 • Member of ACCA

 • Member of Economic Chamber of Greece

 • Institute of Certified Public Accountants of Greece