Ως φορέας τους ψηφιακού μετασχηματισμού, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται ενώπιον μεγάλων αλλαγών. Η μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και η άνοδος του 5G και των ψηφιακών μέσων αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την επιχείρησή σας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, αναδείχθηκε η κρισιμότητα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη της εργασίας από το σπίτι. Ταυτόχρονα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η καθυστέρηση στα σχέδια έναρξης του 5G αναμένεται να επηρεάσουν τα έσοδα. Στο σημερινό περιβάλλον, η επιχειρησιακές στρατηγικές και η διαχείριση της ρευστότητας αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις.


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η ομάδα των ειδικών στις τηλεπικοινωνίες της KPMG συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες σταθερών, κινητών και δορυφορικών τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την καλύτερη ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων τους με τις απαιτήσεις των καταναλωτών και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων σήμερα. Είτε αυτό σημαίνει ότι ενεργούμε ως κεντρικός διαχειριστής οικοσυστήματος, ή ότι παρέχουμε δυνατότητες δικτύου, λογισμικού και συσκευών, η παγκόσμια ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει με τον ορισμό των στρατηγικών για την προσαρμογή στην ταχύτατα μεταβαλλόμενη αγορά.