Η KPMG συνδράμει στην ψηφιακή επιτάχυνση του ελληνικού επιχειρείν

Άρθρο του Νίκου Δημάκου, Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο liberal.gr

Tου Νίκου Δημάκου, Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο liberal.gr

Η πανδημία του COVID-19 επιτάχυνε σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων υιοθετώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα εργασίας όπου οι μηχανές χαρακτηρίζονται από ευφυΐα, διαχειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων και παίρνουν αποφάσεις. Καθώς το 2020 χαρακτηρίστηκε από την μεταστροφή των επιχειρήσεων σε ένα απομακρυσμένο μοντέλο λειτουργίας, το 2021 θα είναι η χρονιά που θα επιφέρει ένα άνευ προηγουμένου άλμα καθώς οι επιχειρήσεις θα επιδιώξουν την περαιτέρω χρήση λύσεων αυτοματισμού και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI-Artificial Intelligence) προκειμένου να βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τα στελέχη και συνεργάτες τους αλλά και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων τους που συνοψίζεται στην εμπειρία που λαμβάνει ο τελικός πελάτης/καταναλωτής.

Η KPMG λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην αλλαγή που συντελείται, ιδρύει στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο κέντρα καινοτομίας (KPMG Lighthouses) με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικών ομάδων, τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων λύσεων Διαχείρισης Δεδομένων (Data), Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Αναδυόμενων Τεχνολογιών. Μέρος των εξειδικευμένων λύσεων AI της KPMG, αποτελεί η πλατφόρμα Ignite που στοχεύει στην εκμετάλλευση της αξίας των δομημένων και αδόμητων δεδομένων, δίνοντας λύσεις σε περίπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα, αυτοματοποιώντας αποφάσεις και βελτιστοποιώντας διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Με τη χρήση τέτοιων λύσεων είναι δυνατή η απρόσκοπτη και συνάμα βελτιωμένη συνέχεια των λειτουργιών μίας επιχείρησης, παρέχοντας στον τελικό πελάτη και καταναλωτή εξατομικευμένη εμπειρία και ποιότητα που είναι και το ζητούμενο.

Παράλληλα με τις δικές της λύσεις, η KPMG αναπτύσσει και διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συμμαχιών με τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς στον κόσμο, με στόχο την ανάπτυξη περεταίρω τεχνογνωσίας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών γύρω από εμπορικές λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, Machine Learning και Αυτοματοποίησης Διαδικασιών υποστηρίζοντας ευρύτερες και αναγνωρισμένες λύσεις Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Αν θέλαμε να κλείσουμε την τοποθέτηση αυτή με μία λέξη, θα μιλούσαμε για «δια-συνδεσιμότητα», ήτοι την ανάπτυξη υποδομών και λύσεων που θα επιτρέπουν στους πελάτες μας να είναι δια-συνδεδεμένοι με τους πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους τους. Σε αυτή την κατεύθυνση επενδύουμε και προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσουμε τους συμβούλους μας.