Yếu tố cốt lõi trong văn hóa đa dạng của KPMG là tập hợp các giá trị tốt nhất trong mỗi con người.

KPMG hoạt động trong điều kiện đòi hỏi sự khắt khe, với yêu cầu giám sát chặt chẽ, và quá trình tiến triển liên tục của pháp luật, quy định và nhu cầu thị trường. Danh tiếng của chúng tôi được tạo bởi cách mà những con người của chúng tôi đáp ứng với những điều kiện này, và cách mà chúng tôi ứng xử với khách hàng, với các đồng nghiệp, và với cộng đồng.

Chúng tôi tự hào với văn hóa riêng biệt cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giàu nhiệt huyết. Chính vì vậy, KPMG rất vinh dự khi được tham dự chương trình "Không Gian Doanh Nghiệp" của đài truyền hình HTV. Xem video tại đây để cùng nghe chia sẻ từ nhân viên của KPMG về môi trường, cuộc sống làm việc.

Các Giá trị cốt lõi của KPMG định nghĩa hành động, quyết định hằng ngày và cách làm việc của chúng tôi với nhau, với khách hàng và với cổ đông. Các Giá trị cốt lõi đó là:

Integrity (Chính trực): We do what is right. - Chúng tôi làm điều đúng đắn

Excellence (Xuất Sắc): We never stop learning and improving. - Chúng tôi không ngừng học hỏi và cải thiện.

Courage (Can Đảm): We think and act boldly. - Chúng tôi suy nghĩ và hành động táo bạo.

Together (Chung Sức): We respect each other and draw strength from our differences. - Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và khai thác điểm mạnh từ sự khác biệt.

For Better (Cho Điều Tốt Hơn): We do what matters. - Chúng tôi hành động vì mục đích chính đáng.

Văn hóa KPMG là cội nguồn cho những giá trị của chúng tôi. Tính trung thực và chính sách giao tiếp chân thật và cởi mở đã xây dựng nên niềm tin và sự hợp tác, trong khi sự linh hoạt và đa dạng đã tạo nên văn hóa làm việc nơi mọi người có thể tự do chia sẻ kiến thức và mang đến những giá trị tốt nhất từ bản thân. Đạo đức nghề nghiệp, sự trung thành và khả năng tiếp cận là những yếu tố được rất nhiều khách hàng đề cập khi được hỏi về lý do hợp tác với các công ty thành viên của KPMG.

Văn hóa của chúng tôi vượt xa những cách thức kinh doanh tốt. Chúng tôi được ghi nhận vì những nỗ lực giảm thiểu nạn nghèo đói, hỗ trợ giáo dục và bảo vệ môi trường trên thế giới. Các công ty thành viên của KPMG luôn làm việc tận tụy với những doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác để giải quyết những vấn đề này, góp phần thay đổi tích cực sức khỏe, phúc lợi và thịnh vượng của con người.

Nhân viên của chúng tôi được hưởng lợi từ những suy nghĩ cấp tiến này. Một yếu tố quan trọng trong tầm nhìn của KPMG để được ghi nhận là Nhà tuyển dụng được yêu thích, đó là việc tuyển dụng, duy trì và phát triền nhân tài.

Điều này cho phép nhân viên của chúng tôi phát triển mạnh mẽ cả về chuyên môn và cuộc sống cá nhân - để gây dựng một sự nghiệp đầy thử thách nhưng cũng tận hưởng được cuộc sống cá nhân của họ. Họ làm vậy vì biết rằng bản thân là một phần của một nền văn hóa tích cực và đầy trách nhiệm, nơi giúp họ tiến tới một công việc kinh doanh, môi trường xã hội và môi trường tự nhiên tốt hơn.

Tại KPMG, chúng tôi hiểu rằng lòng tin chỉ được trao đi khi mình làm điều đúng đắn - không phải đôi khi mà luôn luôn phải thực hiện. Với sự xoay vần chóng mặt và trở nên phức tạp hơn của thế giới, nguyên tắc đơn giản trên càng quan trọng.

Chúng tôi cam kết đem tới tiêu chuẩn cao nhất trong công việc. Đạo đức và tính chính trực là giá trị cốt lõi của chúng tôi và là lý do KPMG luôn mang tới hiệu quả cao nhất.

Trong Bộ Quy tắc Toàn cầu về Ứng xử, chúng tôi đưa ra trọng trách mà tất cả con người thuộc KPMG phải mang đối với bản thân, với khách hàng và với công chúng. Bộ Quy tắc cho thấy cách Giá trị cốt lõi và Mục đích của chúng tôi khơi gợi lên khát vọng lớn lao và là Kim chỉ Nam cho hành động và thái độ của chúng tôi. Nó xác định ý nghĩa của làm việc và trở thành một phần tại KPMG, cũng như trách nhiệm cá nhân và tập thể tại đây.