• 1000

Firmy KPMG i Microsoft ogłosiły rozszerzenie globalnego partnerstwa w zakresie wykorzystania najnowszych możliwości sztucznej inteligencji (AI). Porozumienie obejmuje wielomiliardowe zaangażowanie KPMG w usługi chmurowe oraz rozwiązania sztucznej inteligencji firmy Microsoft w ciągu najbliższych pięciu lat. Współpraca ma na celu przekształcenie usług profesjonalnych w najważniejszych dla biznesu obszarach, wsparcie pracowników i przyspieszenie wdrażania innowacji u klientów KPMG, m.in. w obszarach doradztwa biznesowego, audytu i podatków.

Partnerstwo KPMG i Microsoft pozwoli kształtować przyszłość biznesową z wykorzystaniem nowych technologii, przynosząc korzyści pracownikom, społeczeństwu oraz pomagając organizacjom na całym świecie w zrównoważonym rozwoju w długoterminowej perspektywie.

Możliwości chmury Microsoft i usług Azure OpenAI umożliwią KPMG wykonywanie pogłębionych analiz w krótszym czasie, co przełoży się na większe zaangażowanie ekspertów KPMG w strategiczne doradztwo dla klientów, w tym ponad 2500 wspólnych klientów KPMG i Microsoft.

Dzięki dostępowi do Microsoft 365 Copilot i Azure OpenAI Service, specjaliści KPMG będą wdrażać te technologie z wybranymi grupami biznesowymi w całej globalnej organizacji, łącząc coraz większe możliwości tych narzędzi z sektorowym doświadczeniem.

Rozszerzone partnerstwo z KPMG połączy innowacje AI w chmurze Microsoft z doświadczeniem podatkowym, audytowym i doradczym KPMG. Włączenie analityki danych, sztucznej inteligencji i Azure Cognitive Services do procesu audytu za pośrednictwem platformy KPMG Clara umożliwi audytorom większą koncentrację na obszarach o wyższym ryzyku i wyzwaniach specyficznych dla danego sektora klienckiego – z korzyścią zarówno dla interesariuszy, jak i rynków kapitałowych. W obszarze podatków integracja Azure OpenAI Service i Microsoft Fabric z KPMG Digital Gateway, zapewni klientom dostęp do pełnego zestawu technologii podatkowych i prawnych KPMG oraz pozwoli uzyskać bardziej zintegrowany i przejrzysty dostęp do swoich danych oraz bardziej kompleksowe podejście do zarządzania ich funkcjami podatkowymi. Z kolei opracowanie opartej na sztucznej inteligencji platformy rozwoju aplikacji i wiedzy na platformie Microsoft Azure przyspieszy tworzenie specjalistycznych rozwiązań dla klientów, pomagając zwiększyć ich przewagę konkurencyjną i rentowność, jednocześnie priorytetowo traktując zagadnienia etyczne i bezpieczeństwo.

KPMG wspólnie z Microsoft będzie także wspierać klientów w realizacji działań i obowiązków w obszarze ESG. 

Jak możemy pomóc?