Rapportering av ikke-finansiell informasjon for 2022

I denne artikkelen får du vite hva som må omtales i redegjørelsen om samfunnsansvar og redegjørelsen om foretaksstyring for at disse skal være i samsvar med de nye reglene. Vi kommer også med noen tips og råd, og deler våre tanker rundt samspillet mellom regnskapsloven og krav til redegjørelser i andre regelverk.  

Sammendrag

Regnskapsloven § 3-3b og 3-3c er endret for å oppfylle EU-forpliktelsen om å implementere NFRD. Mye er videreføring, men særlig har redegjørelsen om samfunnsansvar nye, og potensielt omfattende, rapporteringskrav for 2022. EU-kommisjonens ikke-bindende retningslinjer om rapportering av ikke-finansiell informasjon gir nyttig veiledning om etterlevelsen av de nye reglene.

En del av områdene som skal omtales i redegjørelsen om samfunnsansvar og redegjørelsen om foretaksstyring har overlappende rapporteringskrav i annet regelverk og reglene er i liten grad samkjørte. Dette gjør det krevende å vite hva som skal rapporteres hvor, og det er viktig å ha tunga rett i munnen. Noe dobbeltrapportering er trolig ikke til å unngå. Minimumskravene i regnskapsloven må alltid oppfylles, men det er tillatt og ofte hensiktsmessig å henvise til andre redegjørelser.

Det er viktig å prioritere rapporteringen av den ikke-finansielle informasjonen for 2022, særlig klimarisiko. Finanstilsynet har dette på sin prioriteringsliste, og god informasjon om klimarisiko er også viktig for å møte interessentenes forventninger. NFRD vil snart bli erstattet av CSRD. Det anbefales å sette seg inn i reglene allerede nå og ambisjonen bør være å rapportere i samsvar med de nye reglene før de implementeres. Rapporteringen er ikke målet i seg selv, men skal bidra til å endre atferd.

Kontakt oss for spørsmål om rapportering av ikke-finansiell informasjon