Det nystartede forumet skal bidra til å sikre at Norge som nasjon etablerer en innsikt, kompetanse og sikkerhetskultur i verdensklasse.

Hans Christian Pretorius, partner i KPMG Norge, jobber innen fagområdet cybersikkerhet og har over 20 års erfaring med blant annet sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktivt sikkerhetsarbeid.

- Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen krever nå at aktører innen næringsliv og det offentlige samarbeider godt for å øke den nasjonale robustheten. KMPG ønsker å delta for å bringe til bordet vår kompetanse og erfaringer i det vi ser på som en meget viktig nasjonal dugnad for å gjøre Norge mer robust til å motstå digitale angrep, forteller Pretorius. 

Cyberforumet skaperen møteplass for kompetanseutveksling, samt samle innspill til relevante myndigheter. IKT-Norge inviterer nå til det første møtet i forumet fredag 21. oktober. På agendaen for møte er krigen i Ukraina sin påvirkning på cybersikkerhet, samt Norges nasjonale strategi for digital sikkerhet. 

Den nasjonale strategien for digital sikkerhet peker på flere viktige områder som må styrkes i tiden fremover.

Et forhold som må håndteres når man skal gjennomføre konkrete tiltak innen cyberområdet er samhandlingen mellom privat næringsliv og norske myndigheter. Stort sett leveres all infrastruktur av kommersielle aktører og således er denne type forum meget viktig for å arbeide aktivt med en god dialog mellom privat og offentlig i tiden fremover, avslutter Pretorius.