Eskil Høksnes Wilhelmsen

Director | CFO Advisory

KPMG i Norge

Head of Finance Transformation, CFO Advisory.

Eskil besitter to kjernekompetanser innen fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring: Enterprise Performance Management som handler om å realisere/operasjonalisere virksomhetens strategi, og profesjonalisering av økonomifunksjonen som innebærer å etablere et mandat for funksjonen tilpasset organisasjonens behov (det man lover) – for deretter å optimere prosesser, teknologi og organisering (slik at man leverer det man har lovet).

Eskil har både i linjen og gjennom prosjekter arbeidet med transformasjoner av økonomifunksjoner, performance management, strategiimplementering, KPI-er, styringsmodeller, mål- og resultatstyring, virksomhetsstyringsprosesser (strategi, forretningsplanlegging, rapportering, analyse, modellering) og økonomiprosesser (budsjett/prognose, periodeavslutning, regnskap).
 

Kontakt:
eskil.wilhelmsen@kpmg.no
+47 4063 9253
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Effektiv beslutningsstøtte
 • Effektiv økonomifunksjon
 • Rådgivning
 • Strategiutvikling og -implementering
 • Økonomistyring
 • 2009 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH) Spesialisering: økonomisk styring og strategi

 • 2008 Masterkurs, Handelshøyskolen BI, Supply Chain Management og finans

 • 2013 PRINCE2 Foundation

 • 2019 - dd. KPMG AS, Head of Finance Transformation

 • 2012 - dd. KPMG AS, Director og tjenesteansvarlig for området Finansiell Modellering og Rapportering (FMR)

 • 2011 WashTec, Økonomiansvarlig

 • 2010 - 2011 WashTec, Økonomiansvarlig / Finance Manager

 • 2010 Texas Instruments, Financial Controller