Andreas Wulff

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Andreas Wulff begynte i KPMG i 2021 og har tolv års erfaring primært med transaksjoner/M&A og generell selskaps- og kontraktsrett, hvor han typisk bistår alle typere kjøpere, selgere, investorer og tilretteleggere, herunder private equity-fond og meglerhus, på tvers av sektorer og bransjer. Han har i løpet av de senere årene deltatt i en rekke toneangivende transaksjoner og bidrar med tydelige og løsningsorienterte råd gjennom hele prosessen fra første kontakt mellom partene til vellykket gjennomføring, herunder selskapsgjennomgang (due dliligence) og avtaleforhandlinger. Han har også utstrakt erfaring med løpende selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning til nasjonale og internasjonale virksomheter, blant annet innenfor varehandelen hvor han er rangert som den beste «up and coming» advokaten i Finansavisens advokatundersøkelse for 2019.

  • 2008: Master i rettsvitenskap

  • Advokatbevilling

  • 2021 – DD.: KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2019 – 2021: CMS Kluge Advokatfirma AS

  • 2009 – 2019: Advokatfirmaet BAHR AS