Åse Kristine Tandberg

Director, Head of IFRS & Financial Reporting | Accounting Advisory Services

KPMG i Norge

Åse leder fagområdet IFRS-rådgivning og rapportering i Accounting Advisory Services. Hun har over 20 års erfaring fra regnskap (IFRS og NGAAP) og transaksjonsrådgivning. Hun bistår med IFRS-konverteringer, transaksjonsrådgivning, faglige vurderinger, implementering av nye regnskapstandarder og finansiell rapportering. Før hun startet i KPMG har hun opparbeidet seg erfaring som faglig leder IFRS i Vy Gruppen ( tidligere NSB) samt ulike roller konsernøkonomi i Statkraft. Åse har variert erfaring fra både løpende problemstillinger, finansiell rapportering og større transaksjoner og prosjekter.

Kontakt

E-post: ase.tandberg@kpmg.no
Telefon: +47 909 24 497

  • 1993 - 1994, Master revisjon og regnskap, Norges Handelshøyskole

  • 1988 - 1991, Revisorstudiet, Handelshøyskolen BI

  • Statsautorisert Revisor

  • 2019 - dd., - KPMG Norge, Director | Accounting Advisory Services

  • 2012 - 2019, Vy Gruppen (tidligere NSB), Faglig leder IFRS konsernregnskap

  • 1999 - 2020, Statkraft AS, Fagansvarlig IFRS, controller konsernregnskap, skatt- og avgiftsrådgiver

  • 1991 - 1999, RSM (tidligere Kjelstrup & Wiggen), revisor