Anders Peder Tunge

Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Anders tiltrådte i Legal & Forensic i KPMG mai 2024. Han har omfattende erfaring med diverse problemstillinger innen økonomisk kriminalitet, og han har jobbet med en lang rekke utfordringer knyttet til anti-hvitvasking og etterlevelse, og har bred erfaring med å organisere og å gjennomføre opplæring. Anders har prosjekterfaring fra både store og mellomstore banker i Norge. Han har bachelor i økonomi og samfunnsfag. Videre er han utdannet jurist, og skrev masteroppgave om terskelen for rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven § 26.

Ekspertise

 
  • Anti-hvitvasking
  • Kjenn-din-kunde
  • Økonomisk kriminalitet
  • Etterlevelse (compliance)
  • Risikostyring

LinkedIn

  • 2020, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2015, BA Economics and Social Studies (spesialisert i økonomi og finans), University of Manchester

  • 2024–d.d. KPMG Law Advokatfirma

  • 2020–2024, DNB