Ebbe Schnitler

Director

KPMG i Norge

Ebbe Schnitler har arbeidet med verdikjedeeffektivisering, supply chain management, innkjøp og logistikk, samt prosjektstyring og prosjektkontroll i mer enn 20 år. Han har fungert både som linjeleder og som konsulent. Som konsulent har han gjennomført en rekke oppdrag både i privat og i offentlig sektor. Han har betydelig erfaring fra tverrfunksjonell flyteffektivisering av vare- og tjenestestrømmer, målstyring, organisering, prosesser, lean, systemstøtte og roller/ansvar. Han har også erfaring fra funksjonell effektivisering i alle ledd i en forsyningskjede; fra innkjøp via produksjon til distribusjon, samt erfaring fra offentlig innkjøp og anskaffelser. Videre har han erfaring med å evaluere og forbedre gjennomføringen av store tekniske byggeprosjekter, herunder budsjettkontroll, fremdriftskontroll og risikoevaluering. Han har ansvaret for metodeutvikling i KPMGs supply chain management-gruppe i Norge og han har undervist på BI og NIMA i logistikk og supply chain management.

 • Detaljhandel
 • Effektiv drift
 • Helse og omsorg
 • Infrastruktur
 • Internasjonale markeder
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • Prosessforbedring
 • Teknologi
 • Transport og logistikk
 • 1983, Siviløkonom med spesialisering innen innkjøp og logistikk, Handelshøyskolen BI

 • SCOR (Supply Chain Operations Reference model)

 • 2009 - d.d., KPMG AS, Director

 • 2004 - 2009, PwC Advisory, Senior Manager

 • 2003 - 2004, Kort Prosess AS (logistikkrådgivning i Posten konsernet), Partner

 • 2000 - 2003, Ementor, Senior rådgiver

 • 1994 - 2000, Cinet, Innkjøp-, logistikk- og produksjonsdirektør, samt kvalitetsjef