Siri Svendsen Rusås

Manager

KPMG i Norge

Siri er statsautorisert revisor og manager i KPMG Audit. Hun har hovedsakelig erfaring fra børsnoterte selskap innen finans og energisektoren. Hun har kjernekompetanse innen konsernregnskap. Siri har bred erfaring ved større kjøp, salg og omorganisering av virksomheter.

Kontakt

E-post: siri.rusas@kpmg.no

Telefon: +47 4063 4961

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Detaljhandel
 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Helse og omsorg
 • IFRS og endring av regnskapspraksis
 • Regnskapsrådgivning
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Skatt og avgift
 • 2011, Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole

 • IFRS

 • 2011 - d.d., KPMG AS, Manager fra 2015

 • 2006 - 2011, Endeavour Corporation avd. London, Analytiker