Kine Marie Eknes Ramm

Senior Associate | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Kine er en del av avdelingen Forensic Services hvor hun jobber som advokatfullmektig tilknyttet tjenesteområdene Antihvitvasking/anti-terrorfinansiering, økonomisk kriminalitet, gransking og varsling. Kine Marie er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen hvor hun skrev masteroppgave om skyldspørsmålet i dopingsaker for idrettsutøvere. Videre er Kine utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole og har stor interesse for krysningspunktet mellom jus og økonomi.

Ekspertise

 
  • Anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering
  • Økonomisk kriminalitet
  • Gransking
  • Varsling

LinkedIn

  • 2021, Bachelor i økonomi og administrasjon, Norges Handelshøyskole (NHH)

  • 2018, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)

  • 2017, Utveksling, Bond University, Australia

  • 2021–d.d., KPMG Law Advokatfirma