Jørund Heia Reime

Advokatfullmektig | Senior Associate

KPMG i Norge

Jørund jobber som advokatfullmektig / Senior Associate i avdelingen M&A Legal. Han har siden 2021 opparbeidet seg omfattende erfaring knyttet til selskapsrettslige spørsmål, restrukturering og transaksjoner (M&A). Jørund har også bistått i flere nasjonale og grenseoverskridende restruktureringer, samt hjulpet et stort antall utenlandske selskap med oppstart av virksomhet i Norge.

Kontakt

E-post: joerund.reime@kpmg.no
Telefon: +47 123 45 678
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • M&A
  • Selskapsrett
  • Omorganisering
  • EK-transaksjoner
  • Kontraktsrett
  • 2020, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2021 – d.d., KPMG Law Advokatfirma

  • 2020 – 2020, Skatteetaten