Line Stjern Pedersen

Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Som en del av faggruppen Legal & Forensic, som yter forretningsjuridiske tjenester, bistår Line KPMGs kunder særlig med juridisk kompetanse i gransking- og compliance-prosjekter. Ettersom den juridiske praksisen er en integrert del av rådgivningstjenesten i KPMG, har Line erfaring både med juridisk og operasjonell rådgivning. Line har spisskompetanse innen antihvitvasking, antikorrupsjon og sanksjoner. Hun har betydelig erfaring med antihvitvaskingsarbeid hos rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, herunder utarbeidelse av rutiner, rammeverk og risikovurderinger. Hun har også erfaring med antihvitvaskingsarbeid hos ikke-rapporteringspliktige foretak.

Ekspertise

 
  • Antihvitvasking
  • Antikorrupsjon
  • Sanksjoner
  • Varsling

LinkedIn

  • 2020, Mastergrad i rettsvitenskap (jus), Universitetet i Oslo

  • 2022–d.d. KPMG Law

  • 2010–2022, DNB