Lise Onarheim

Advokat/Manager

KPMG i Norge

Lise har bred erfaring som forretningsjuridisk rådgiver innen kontraktsrett, M&A, personvernrett, arbeidsrett og selskapsrett.

Lise sitt hovedfokus har primært vært på kontraktsrett og M&A. En stor del av dette arbeidet har vært knyttet til bistand i forbindelse med bl.a. kjøp og salg av virksomheter, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, og også restruktureringer og generell selskapsrett.

I de senere årene har Lise også bistått flere virksomheter med implementering av nye personvernregler. Hun har vært prosjektleder og prosjektstøtte for flere store norske konsern og selskaper i forbindelse med kartlegging og implementering av personvernregelverket. Lise har også deltatt som fagstøtte i flere revisjoner og kontroll av etterlevelse av regelverket.  Hun er også en hyppig brukt foredragsholder ved flere kurs og seminarer innenfor personvern.

 

Kontakt

E-post: lise.onarheim@kpmg.no

Telefon: +47 4063 8902

LinkedIn

  • Sikkerhet og personvern
  • Tvister
  • 2013, Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2013, Master of Laws (LLM) – Corporate and Commercial Law, Bond University

  • Advokatbevilling

  • 2016 - d.d., KPMG Law Advokatfirma, Advokat

  • 2015 - 2016, KPMG Law Advokatfirma, Advokatfullmektig

  • 2013 - 2015, Høgseth Advokatfirma DA, Advokatfullmektig