Jonas Odland

Director

KPMG i Norge

Jonas Odland | Director

Jonas har 11 års erfaring innen nasjonal og internasjonal skatterett og er knyttet til KPMGs Stavanger-kontor.

Som skattesjef for Schlumbergers skandinaviske virksomhet medvirket han ved flere oppkjøp og omorganiseringer, herunder i spørsmål om transaksjonsstruktur og verdsettelse av immaterielle eiendeler. Han fulgte opp selskaper lignet etter rederiskattereglene. Som underdirektør i skatteetaten hadde Jonas ansvar for å velge ut selskaper til kontroll på internprisområdet, og for å følge opp saksarbeid og vedtak.

Jonas har solid regnskapsfaglig kompetanse, og trives med oppgaver i skjæringsfeltet mellom regnskaps-, skatte- og selskapsrett. Han bistår aksjonærer og selskaper med et bredt spekter av oppgaver, inkludert generasjonsskifter, omorganiseringer, ved kjøp og salg av virksomhet herunder investeringer i utlandet, bokettersyn/myndighetskontakt og skatterapportering.

 

Kontakt

E-post: jonas.odland@kpmg.no

Telefon: +47 952 32 874

LinkedIn

  • Internasjonale markeder
  • Nasjonale markeder
  • Transaksjoner
  • 2001, Siviløkonomstudiet, Norges Handelshøyskole

  • 2018 - d.d, KPMG AS, Director

  • 2016 - 2018, Deloitte, Director

  • 2015 - 2016, Skatt vest, Underdirektør

  • 2014 - 2015, Schlumberger, Client Contracts Manager

  • 2007 - 2014, Schlumberger, Tax Manager