Per Daniel Nyberg

Advokat / Partner, Head of Corporate Tax

KPMG in Norway

Per Daniel er advokat og partner. Han leder avdelingen for selskapsbeskatning og bransjegruppen for energi- og naturressurser. I tillegg er han bidragsyter i KPMGs internasjonale bransjenettverk for Transfer Pricing (GTPS), ENR (Energy and Natural Resources) og Responsible Tax. Per Daniel bistår først og fremst innen norsk og internasjonal skatterett, internprising og skattespørsmål knyttet til EØS-avtalen. I tillegg til selskapsbeskatning har Per Daniel også utstrakt erfaring fra særbeskatningsregimer for rederier samt petroleumsvirksomhet. Per Daniel bistår også ved kjøp og salg av virksomheter knyttet til både petroleums- og offshorevirksomhet i tillegg til norsk industri generelt, og teknologi selskaper spesielt. Han er rådgiver for multinasjonale selskaper i spørsmål policy og bærekraftrapportering på skatteområdet og bistår selskaper i klageprosesser med både norske og utenlandske skattemyndigheter samt domstolsprosesser.

 • Deal preparation[en_us]
 • Energi og naturressurser
 • Finansiere
 • Industriell produksjon
 • Olje og gass
 • Rådgivning
 • Skipsfart og havner
 • Teknologi
 • Transaksjonsrådgivning
 • Transport og logistikk
 • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • Gründerskolen, Universitetet i Oslo/University of Singapore

 • Bachelor i økonomi og forretningsjus, Handelshøyskolen BI

 • Advokatbevilling

 • 2009 - d.d. KPMG Law Advokatfirma AS. Partner fra 2015

 • 2006-2009 - Praktikantopphold KPMG, Det Norske Veritas, Nordea, Nord-Bulk. Pte. LTd.