Randi F. Moland

Manager

KPMG i Norge

Randi er manager i tjenesteområdet internrevisjon. Hun har bred erfaring fra prosjekter knyttet til risiko- og virksomhetsstyring og har jobbet nær viktige beslutningstakere med revisjoner, evalueringer og systematiske analyser som utgangspunkt for forbedring av virksomheten, særskilt innen offentlig forvaltning. Randi er sertifisert LEAN Black Belt og er PRINCE2 og har hatt ansvar for prosjekter og revisjoner innen effektiv organisering, HMS, IT og HR.

Kontakt

E-post: randi.floystrand.moland@kpmg.no
Telefon: +47 996 49 059
LinkedIn

 • Helse og omsorg
 • Internasjonale markeder
 • Media
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • Rådgivning
 • 2015, Intern revisjon: Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll, Executive Master of Management-program, Handelshøyskolen BI

 • 2010, Master of Science Leadership and Organizational Psychology, Handelshøyskolen BI

 • 2007, Bachelor i humanistiske fag, studieprogram kunst, medier og kommunikasjon, NTNU

 • 2016 Dipl. I.R.

 • 2014 LEAN Black Belt

 • 2014 PRINCE2 Foundation

 • 2015 - d.d, KPMG AS, Manager

 • 2014 - 2015, KPMG AS, Senior Associate

 • 2012 - 2014, Oslo Universitetssykehus, Administrasjonsrådgiver

 • 2010 - 2012, Trainee Sør, Trainee