Malin Myrlie

Assistant Manager

KPMG i Norge

Malin er utdannet siviløkonom og jobber som assistant manager ved KPMGs kontor i Tromsø. Hun har flere års allsidig revisjonserfaring innenfor et bredt spekter av bransjer. Hun har blant annet jobbet med ulike virksomheter innenfor bank, bil, fiskeri og havbruk, transport, eiendom og varehandel. I den sammenheng har hun erfaring med alt fra større børsnoterte konsern, til små eierstyrte virksomheter. Hun har også jobbet med flere selskap som rapporterer etter IFRS. Utover dette har hun erfaring innen egenkapitaltransaksjoner, skatte- og merverdiavgiftproblematikk, prosessforbedringer og due diligence.

Kontakt

E-post: malin.myrlie@kpmg.no
Telefon: +47 900 12 234
LinkedIn

  • Bilindustri
  • Fisk og sjømat
  • Revisjon
  • Rådgivning
  • Transport og logistikk
  • 2018-2019, Master i regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole

  • 2010-2016, Master i økonomi og administrasjon, UiT – Norges Arktiske Universitet

  • 2018-d.d, KPMG AS, Assistant Manager

  • 2016-2018, Ernst & Young AS, Senior Associate