Håkon Lindberg

Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Håkon er advokatfullmektig og Manager i KPMG Law Advokatfirma AS i Oslo. Han har vært ansatt i KPMG siden 2017 og bistår nasjonale og internasjonale klienter i offentlig og privat sektor. Håkon bistår klientene med rådgivning og bistand innenfor varsling, gransking og compliance relaterte tjenester. Håkon har opparbeidet seg mange års erfaring med å bistå klienter med undersøkelse av varslingssaker og rådgivning knyttet til varslingsregulatoriske problemstillinger og compliance. Han drifter varslingskanaler og inngår i varslingsutvalg til flere av våre klienter.

Ekspertise

 
  • Compliance 
  • Gransking 
  • Varsling

LinkedIn

  • 2021, Masteremne, korrupsjonsgransking, Universitetet i Bergen

  • 2017, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen  

  • 2020–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2017–2020, KPMG AS