Kristoffer Jansen

Manager

KPMG i Norge

Kristoffer har erfaring fra revisjon av bedrifter innen oljeservice, samt produksjon av fiskefor og utstyr til oppdrettsnæringen. I tillegg har han erfaring fra revisjon av flere offentlig eide virksomheter.

Kristoffer arbeider som Manager på revisjonsteam men har også flere års erfaring med revisjon av IT-miljøer i større virksomheter. Han identifiserer derfor raskt kvalitets- og effektivitetsgevinster ved å basere hele eller deler av revisjonstilnærmingen på revisjon av IT-systemer. Siden starten av karrieren har dessuten Kristoffer arbeidet med bedrifter hvis revisjon er underlagt PCAOB revisjonsstandardene.


Kontakt:
E-post: kristoffer.jansen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 6026
LinkedIn

 • Forskning og utvikling
 • Integrert revisjon
 • Lovpålagt revisjon
 • Revisjon
 • Revisjon av årsregnskap
 • Skatt og avgift
 • Små og mellomstore bedrifter
 • 2010 Bachelor i økonomi og administrasjon fordypning regnskap, Høgskolen i Bergen

 • 2012 Master i økonomi og administrasjon fordypning finans, Universitetet i Stavanger

 • USGAAP

 • ICOFR

 • 2012 – d.d. KPMG AS, Manager, Audit & Assurance

 • 2010 – 2012 Skatteetaten, Assistent