Jonathan Abel Mørch Jonassen

Advokat | Senior Manager

KPMG Law Advokatfirma AS

Jonathan jobber som senior manager ved KPMG Law Advokatfirma AS' avdeling i Vestfold, Telemark og Drammen. Jonathan jobber spesialisert med insolvensrelaterte problemstillinger, særlig knyttet til konkurs og rekonstruksjon, og har erfaring fra et bredt spekter av insolvensrettslige problemstillinger. Videre har Jonathan erfaring innen generell selskapsrett, og tvisteløsning relatert til bla. ulovlige utbytteutdelinger, omstøtelse, styreansvar, kontraktsrett og panterett.

Kontakt

E-post: jonathan.jonassen@kpmg.no
Telefon: +47 992 92 055
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Insolvens og restruktureringer
  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning
  • 2018, Master i jus, Universitetet i Bergen

  • 2016, Bachelor i jus, Universitetet i Agder

  • 2023 – d.d., KPMG Law Advokatfirma, Advokat

  • 2021 – 2023, Kvale Advokatfirma DA, Advokat

  • 2019 – 2021, Advokatfirmaet Dehn DA, Advokatfullmektig

  • 2018 – 2019, Help Forsikring AS, Advokatfullmektig