Kristian Gjendemsjø

Senior Manager | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Kristian Gjendemsjø er Senior Manager og advokat i KPMG Law Advokatfirma. Han kom fra stillingen som advokat/partner i Elden Advokatfirma, der han jobbet med et bredt spekter av saker med hovedvekt på økonomiske straffesaker og sivilrettslig tvisteløsning. I tillegg har Gjendemsjø to års erfaring fra domstolene som dommerfullmektig. Gjendemsjø har kompetanse innen gransking og compliance, herunder særlig anti-hvitvasking, sanksjoner og økonomiske misligheter. Videre har han omfattende erfaring innen strafferett og straffeprosess, deriblant som forsvarer i en rekke større økonomiske straffesaker. Gjendemsjø arbeider også med sivilrettslig tvisteløsning og har betydelig prosesserfaring, både som prosessfullmektig og dommerfullmektig.

Ekspertise

 
 • Gransking
 • Compliance
 • Økonomisk kriminalitet
 • Tvisteløsning
 • Erstatningsrett
 • Kontraktsrett

LinkedIn

 • 2017, Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen

 • 2017, Bond University

 • 2024–d.d. KPMG

 • 2021–2024, Elden Advokatfirma

 • 2019–2021, Aust-Agder tingrett

 • 2017–2018, Elden Advokatfirma

 • 2019, Advokatbevilling