Bjørn Harald Gjestvang

Senior Manager

KPMG i Norge

Bjørn Harald har arbeidet som seniorrådgiver i seksjonen Global Strategy Group i KPMG Advisory siden mai 2012. Han arbeider hovedsakelig i grensesnittet mellom strategisk utvikling og operativ implementering av effektiviseringsprosesser, herunder kostnadseffektivisering, kostnadsmodellering, forretningsarkitektur og målstyring/ performance management. Bjørn Harald har ansvar for bransjeområdet Automotive i KPMG Advisory og erfaring fra ulike prosjekter innen området knyttet til offentlige og private aktører. Han er en meget erfaren ressurs med mer enn 10 års erfaring som seniorrådgiver i management consulting, og tidligere 13 års ledererfaring fra økonomifunksjonen, herunder 6 år som CFO/ økonomidirektør i privat sektor. Arbeidserfaring fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Baltikum, Sveits, UK og USA.

Kontakt

E-post: bjorn.harald.gjestvang@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9624
LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Internasjonale markeder
 • Nasjonale markeder
 • Operasjonell strategi
 • Rådgivning
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Strategi
 • Strategi for omsetningsvekst
 • Strategiutvikling og -implementering
 • Vekst
 • 1990 Siviløkonom/ B.A. Honours in Economics, University of Strathclyde Business School

 • 2012 - dd. KPMG AS, Senior Manager

 • 2006 - 2012 Rokade AS, Seniorkonsulent

 • 2004 - 2006 Eget foretak, Ementor Norge AS innleid CFO

 • 2002 - 2004 Fabritius Eiendom AS, CFO

 • 2000 - 2002 PWC Consulting, Seniorkonsulent