Lone er statsautorisert revisor fra NHH og partner i KPMG. Hun jobber i Audit og er leder av Department of Professional Practices (KPMGs nasjonale fagavdeling). Hun har tidligere ledet audit-gruppen Consumer Industrial Market i Oslo. Lone har bred erfaring fra revisjon og rådgivning for en rekke multinasjonale foretak innenfor et variert spekter av virksomhetsområder, bl.a seismikk, oljeindustri, healthcare, media og annen industri. Hun har lang erfaring med transaksjoner, herunder fusjoner, fisjoner og oppkjøp, prospekter, børsnoteringer og komplekse restruktureringsprosjekter i tillegg til transfer pricing, utenlandsskatt og konsolidering etter både norske regnskapsprinsipper og IFRS. Lone har representert KPMG i revisjonskomiteen for Den Norske Revisorforening i 8 år.

Kontakt

E-post: lone.brith.frogner@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9092
LinkedIn

  • Energi og naturressurser
  • Helse og omsorg
  • Industriell produksjon
  • Media
  • Olje og gass
  • Revisjon
  • Transport og logistikk
  • Statsautorisert revisor Norges handeshøyskole(NHH)

  • IFRS akkreditering

  • 1981 - dd: KPMG AS Partner fra 2000.